<  ˆ  >
Plannen Stichting Geelprodukt 2022-2023
Lopende projecten

Het project Veel zeggend is in productie en zal onder de naam Imaginings in de loop van 2022 worden uitgebracht. In dit project van Anja Hiddinga kregen dove jongeren een workshop ?rapppen in gebarentaal?. In hun raps reageren zij op de geschiedenis van gebarentaal in Nederland en tonen hun ervaringen met doofzijn nu en hun toekomstdromen. De jongeren treden inmiddels zelfstandig op met hun raps. Bij dit project is ook een online-platform dat blijvend de taalvernieuwing stimuleert.

Het project KITCHEN's LIGHT bouwt voort op delen van het project Veel zeggend. Op verschillende plekken in het land worden rap-workshops aan dove jongeren gegeven door Elten Kiene; er worden diverse masterclasses georganiseerd. Ook het online-platform bouwt voort op het vorige project. Er komt een webapplicatie voor de taalvernieuwing, taalstimulatie en sociale cohesie voor de dove gemeenschap. In de loop van 2022 wordt het platform gelanceerd.

Lust For Life heeft als definitieve titel Hetty zingt. Het is een korte ?popopera-documentaire?, waarin de eerste generatie jongeren die met popmuziek opgroeide de hoofdrol speelt. De vertelling (geheel gezongen) over jeugd en leven van de hoofdpersoon Hetty Smit (81 jaar), wordt verbeeld door historisch archiefmateriaal van Beeld & Geluid van rond 1958. Aan het project is een impacttour gekoppeld in samenwerking met het seniorenkoor Lust For Life, waarin de popsongs centraal staan. De première en lancering is in 2022.

Nieuwe projecten ontwikkelen en produceren

Door de coronapandemie is alles anders gelopen dan gepland. Ook het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Door de nieuwe ontwikkelingen rond zijn zusje Anne is regisseur Leendert Pot aan het kijken of hij een derde film over Anne kan maken: over haar laatste levensfase.

Daarnaast heeft de Franse fragile X vereniging gevraagd om te onderzoeken hoe er een film over Fragile X kan komen.

Bestuur Stichting Geelprodukt